Burn-out

Hierbij is je energieniveau aangetast of verlaagd. Dit kan komen doordat je over een langere periode gestrest bent geweest. Stress is niet altijd aantoonbaar maar kan voor een langere periode reeds aanwezig zijn. Als je de oorzaak van een burn-out wegneemt dan hoeft dit nog niet altijd te leiden tot herstel.  Het kan soms nog maanden duren voordat je weer helemaal op je oude energieniveau zit.

Meest voorkomende risicofactoren voor een burnout volgens Freudenberger:

  • Perfectionisme
  • Harder werken bij tegenslagen
  • Meer doen dan kan
  • Plichtsgetrouwheid
  • Toegewijd idealisme
  • Ambiteus zijn
  • Behoefte zichzelf te bewijzen

Als je denkt dat je een burn-out hebt dan is het sowieso aan te raden eerst naar de huisarts te gaan. Als er een diagnose door je huisarts is gemaakt dan kunnen we samen beslissen om een multidisciplinair behandeltraject te starten. De rol van de fysiotherapeut kan onder andere zijn om je oude energieniveau te herstellen en eventueel zelfs te verbeteren. De fysiotherapeut kan ook zorgen voor stressvermindering d.m.v. ademhalings- en ontspanningsoefeningen en het stimuleren van bewegen (graded activity).